Grāmatvedības pakalpojumi namu pārvaldniekiem

Daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanas funkcijas iespējams veikt dažādos veidos, tomēr grāmatvedības uzskaitē tajos visos redzamas vairākas kopīgas iezīmes. Svarīgi nošķirt, kas ir namu pārvaldnieka saimnieciskā darbība un kas – starpniecības pakalpojumi, jo no tā atkarīga gan ieņēmumu uzskaite, gan nodokļu aprēķini.

 

Daudzdzīvokļu nama pārvaldīšanas grāmatvedības  uzskaite atkarīga no pārvaldnieka juridiskās vai fiziskās personas statusa un gada pārskata formas. 

Grāmatvedības uzskaitē tiek ņemtas vērā noteiktas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, ko iedala:

• Obligāti veicamajās pārvaldīšanas darbībās un  citās pārvaldīšanas darbībās.
Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir:
• dzīvojamās mājas uzturēšana, kas ietver dzīvojamās mājas sanitāro apkopi, mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu (visi sabiedriskie pakalpojumi), iekārtu un komunikāciju apsekošanu, apkopi un remontu, dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšanu un energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšanu;
• pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, kas ietver pārvaldīšanas darba un uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna sagatavošanu, attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošanu un finanšu uzskaites organizēšanu;
• Mājas lietas vešana;
• Līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
• Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši mājas īpašnieka gribai un maksātspējai, piemēram, mājas uzlabošana un attīstīšana.

.

Grāmatvedības uzskaitei namu pārvaldniekiem piedāvājam:

  • Attālinātu ūdens un siltumradījumu nodošanu ar WEBNAMA starpniecību;
  • Rēķinu maksājumu organizēšana “Maximas” un “Narvesen” veikalu tīklos ar svītrkodu;
  • Debitoru atskaišu sagatavošanu;
  • Sabiedrības ienākošo un izejošo maksājumu un dokumentu apstrādi;
  • Ikmēneša atskaites dzīvokļu īpašniekiem par mēneša izdevumiem;
  • Rēķinu izrakstīšanu un nosūtīšanu e-pastā dzīvokļu īpašniekiem;
  • Gada pārskatu sagatavošanu un bilanču iesniegšanu VID;
  •  Nodokļu konsultācijas.