Par mums

Daudzi cilvēki dzīvo, cerot uz nākotni, un viņi nekad nav apmierināti. Viņi grib ātrāk gūt panākumus – vinnēt loterijā vai citādā veidā gūt sekmes. Es apzinos, ka mērķi ir svarīgi un arī nauda ir būtiska. Taču galvenais ir, lūk, kas: nauda ir līdzeklis mērķa sasniegšanai, nevis pats mērķis. Un tas, kas notiek ar jums pašlaik, ir tikpat svarīgi kā tas, ko plānojat nākotnē…..

                       Sers Ričards Brensons (Sir Richard Charles Nicholas Branson)

Kas mēs esam ?

     Esam pieredzējuši un profesionāli labi sagatavota komanda no 2010. gada grāmatvedības un nodokļu jautājumos. 
      Dokumentu sakārtošana uzņēmuma dibināšanai, likvidācijai un izmaiņu reģistrēšanai. Konsultējam nodokļu jautājumos.
     Savā darbā ievērojam un vadāmies un ievērojam  grāmatvežu ētikas standartu un konfidencialitātes politiku, jo ļoti augstu vērtējam klientu uzticību un savu reputāciju. 

Attālinātās ārpakalpojuma grāmatvedības apkalpošanas priekšrocības.

Mēs piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus jurdiskām un  fiziskām personām attālināti – pēc ārpakalpojuma shēmas.

Līguma par pakalpojuma sniegšanu parakstīšana ir iespējama  ar drošu e-parakstu.
Tas dod:
Iespēju ietaupīt laiku un iztērēt to savas saimnieciskās darbības vajadzībām.
Pārliecību par to, ka visi normatīvie akti par grāmatvedību un nodokļiem, tiks ievēroti.
Pilnīgu mieru, garantiju, ka nebūs soda sankciju un citas atbildības, kuru var piemērot par kļūdām grāmatvedības uzskaitē.

Pasūtītājs par  grāmatvedības apkalpošanu, tiek atbrīvots no vajadzības iegādāties, uzstādīt un konfigurēt speciālās programmas. Viss, kas vajadzīgs pasūtītājam – dators vai cita ierīce, ar pieslēgumu internetam.

Attālinātas grāmatvedības ārpakalpojumi, ļauj uzlabot saimnieciskās darbības finanšu rādītājus. Mēs varam  ieteikt veidus, kā legāli optimizēt nodokļus un samazināt nodokļu slogu.  

Kāpēc jāpasūta ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojums pie mums?

Slēdzot līgumu par pakalpojumu, mēs uzņemamies visu atbildību par finanšu  grāmatvedības un nodokļu uzskaites kļūdām.
Mēs esam noslēguši vienošanos ar apdrošināšanas sabiedrību par civiltiesiskās atbildības  risku apdrošināšanu.

Mūsu topošajiem klientiem būtu lietderīgi zināt: pa visiem šiem gadiem, kopš mēs strādājam, nav noticis neviens apdrošināšanas gadījums.

Sadarbojoties ar mums, Jūs pārliecināsieties par mūsu ārpakalpojumu grāmatvedības augsto kvalitāti.

MŪSU VĪZIJA

Grāmatvedība un nodokļu uzskaite, sākas ar uzticēšanos cilvēkiem. Mēs zinam spēles noteikumus un redzam tālāk par skaitļiem….
Uzdodiet jautājumus, lai atrastu atbildes. Mēs atbildēsim!

MŪSU MISIJA

Strādāt, gudri, profesionāli,atbildīgi un pārliecinoši, lai atbalstītu Jūsu uzņēmumu izaugsmi. Dalīties ar savām zināšanām un pieredzi.

MŪSU VĒRTĪBAS

Profesionalitāte
Atbildība
Izcilība
Sadarbība
Merķtiecība

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja jūs esat saimnieciskās darbības viecējs, kas VID reģistrējies kā pašnodarbināta persona, jums ir jāmaksā sekojošie nodokļi:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
 • Ja esat reģistrēts arī pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, jums jāmaksā arī pievienotās vērtības nodokli (PVN)

Pašnodarbinātās personas gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu var iesniegt no nākamā gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

 • Ja jūsu uzņēmumam ir nepieciešams veikt lielu apjomu grāmatvedības uzdevumu, būs nepieciešams liela izmēra grāmatvedības ārpakalpojums, kas var ātri un precīzi veikt nepieciešamās darbības. Ja jūsu uzņēmums ir mazāks un tā grāmatvedība – vienkāršāka, grāmatvedības ārpakalpojumi palīdzēs jums ietaupīt, nealgojot pašiem savu grāmatvedi uz štata vietu.
 • Jāizvērtē, cik lielu budžeta daļu plānojat atvēlēt grāmatvedības ārpakalpojumu budžetam. Ir dažādi pakalpojumu līmeņi un cenu diapazoni, tāpēc palīdzēsim jums atrast piemērotāko.
 • Izvērtējiet jūsu uzņēmuma grāmatvedības vajadzības un meklējiet pakalpojumu, kas spēj tās apmierināt. Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, tāpēc spēsim pielāgoties tieši jūsu vajadzībām.
 • Pārliecinieties, vai potenciālais grāmatvedības ārpakalpojums ir godprātīgs un uzticams. Par to varat spriest pēc uzņēmuma darbības laika, kā arī tā atsauksmēm.

Ikviena fiziska persona, kura guvusi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt līdz pat 20% no izdevumiem. Lai to veiktu, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.
Tajā var iekļaut šādus izdevumus:

 • Medicīnas un zobārstniecības pakalpojumi
 • Augstākā izglītība, kvalifikācijas paaugstināšana
 • Bērnu interešu izglītība
 • Iemaksas privātajos pensiju fondos
 • Dzīvības un veselības apdrošināšana
 • Ziedojumi